Jorian Hoos

Opleiding:

HBO-Social Work

Motiverende gespreksvoering

Systeemgericht werken

Oplossingsgericht werken

Bejegening en weerbaarheid

Werkzaamheden:

Algemene ambulante ondersteuning, intensieve thuisondersteuning

Registraties:

Nvt.

Doelgroep:

Jeugd, volwassenen, psychiatrie, LVB.

Regio:

Drenthe, kop van Overijssel

Even voorstellen

Ik ben in 2012 afgestudeerd met mijn SPW4 opleiding. Van 2012 tot 2017 gewerkt binnen de gesloten woongroepen in de gehandicaptenzorg. In 2017 afgestudeerd op het Saxion te Enschede, opleiding Social Work. Na 2017 gewerkt in de jeugdzorg, ggz, ambulante zorg en forensische psychiatrie. Sinds 2021 volledig zelfstandig.

Ik omschrijf mijzelf als analytisch, open in contact, positief ingesteld en geduldig.