Harrald Roosenbrand

Opleiding:

MBO agogisch werk

Post HBO IAG (Intensief Ambulante Gezinsbehandelaar)

Werkbegeleider

Oplossingsgericht werken

Systemisch werken

Presentiebenadering

Sociale leertheorie

Triple C

Motiverende gespreksvoering

Werkzaamheden:

Algemeen ambulant hulpverlener

Registraties:
N.v.t.
Doelgroep:
VB/LVB/jeugd en gezinnen/verslavingszorg
Regio:

Even voorstellen