Persoonsgegevens die worden verwerkt
Zuiver Zorgbemiddeling kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zuiver Zorgbemiddeling, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zuiver Zorgbemiddeling verstrekt. Zuiver Zorgbemiddeling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Andere zaken die u bijvoegt op onze website.

Waarom Zuiver Zorgbemiddeling gegevens nodig heeft
Zuiver Zorgbemiddeling verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Zuiver Zorgbemiddeling uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het overeenkomen van een bemiddelingsovereenkomst

Hoe lang Zuiver Zorgbemiddeling gegevens bewaart
Zuiver Zorgbemiddeling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Zuiver Zorgbemiddeling verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Zuiver Zorgbemiddeling worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zuiver Zorgbemiddeling gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Zuiver Zorgbemiddeling maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Zuiver Zorgbemiddeling bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Zuiver Zorgbemiddeling te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zuiver Zorgbemiddeling heeft hier geen invloed op. Zuiver Zorgbemiddeling heeft Google geen toestemming gegeven om via Zuiver Zorgbemiddeling verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zuiverzorgbemiddeling.nl, Zuiver Zorgbemiddeling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Zuiver Zorgbemiddeling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zuiver Zorgbemiddeling maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zuiver Zorgbemiddeling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zuiver Zorgbemiddeling op via info@zuiverzorgbemiddeling.nl. www.zuiverzorgbemiddeling.nl is een website van Zuiver Zorgbemiddeling. Zuiver Zorgbemiddeling is als volgt te bereiken

 

Postadres: Zende 9 Zuidwolde
Vestigingsadres: Zende 9 Zuidwolde
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 88170306
Telefoon: 0528 301 777
E-mailadres: info@zuiverzorgbemiddeling.nl