Oplossingsgericht werken

€ 450,00

Prijs is een indicatie, vanaf januari bekend!

Oplossingsgericht werken is een manier van denken en doen. ‘Deze krachtige interventie is een interactief proces tussen de hulpverlener en de cliënt. De vaardigheden uit het oplossingsgericht werken zijn bedoeld om de cliënt te helpen met het ontwikkelen van een visie op een meer bevredigende toekomst. Daarnaast ontstaat er een diepere bewustwording voor zowel de cliënt als de hulpverlener van de sterke kanten en bronnen die de cliënt kan vertalen naar de werkelijkheid. De vaardigheden zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het essentieel is om binnen het referentiekader van de cliënt te werken’. (uit: ‘ De kracht van oplossingen’)

Oplossingsgericht werken bevordert een positieve werkhouding bij de hulpverlener en geeft hem/ haar competenties en vaardigheden om beter af te stemmen op de belevingswereld van de cliënt. Zwiers & Kroezen biedt altijd maatwerk in de training oplossingsgericht werken waarbij de basisprincipes van deze inspirerende vaardigheden het uitgangspunt blijven.

Zwiers & Kroezen werkt met de negen stappendans welke een bewerking is van de acht stappendans van Cauffmann. Daarnaast staan de flowchart en authenticiteit centraal.