Actualiteiten

Wat houdt ons bezig? Een terugblik in onze groei.


Trainingen!

Al sinds het begin van dit jaar, tijdens het starten van ons bureau zijn we in contact met Fred Kroezen en Bertwin Zwiers. Trots om te vertellen dat we vanaf volgend jaar, in samenwerking met Zwiers & Kroezen maatwerk trainingen en intervisies kunnen aanbieden.Maatwerk trainingen op gebied van medicatieveiligheid, suïcidepreventie, oplossingsgericht werken en bejegening en weerbaarheid. Tot slot nog jaarlijks een aantal intervisies! Voor de SKJ geregistreerden: voor een aantal trainingen krijg je punten!Professionalisering en het opschroeven van je vakbekwaamheid is ook voor zelfstandigen erg belangrijk. We willen hier als intermediair graag een steentje aan bijdragen. Met vakgerichte certificaten kan jij mede aantonen dat er bij jou geen sprake is van schijnzelfstandigheid, één van de zaken waar wij als intermediair voor willen waken.We starten vanaf het voorjaar in 2023! Hou onze website in de gaten voor data, kosten en locaties!#zzper #Zuiverbemiddeling #intermediair #certificering #skj #zelfstandig #onderneming #bemiddeling #zorgprofessional #zorg

Lees meer »

Schijnzelfstandigheid ?!

Tijdens de afgelopen maanden dat we actief zijn hebben we veel netwerkgesprekken gehad. Een ontzettende leerzame, maar vooral ook drukke tijd. Je wilt tijd vrij maken om de persoon en stichting te leren kennen. In tijden van corona ben je hier soms wat voorzichtig in, we kiezen er dan soms voor om mensen eerst te beeldbellen.

Lees meer »

Gekke tijden!

Dat het in de zorg soms gekte kan zijn en dat het komt op momenten dat je het niet verwacht blijkt vandaag maar weer.Vanmorgen een gesprek gehad met een zorginstelling onder Zwolle. Een prachtige locatie waar wij zelf in 2018 een aantal opdrachten voor een langere periode hebben mogen uitvoeren, destijds nog via een ander bureau als zzp'er. Nu 4 jaar later mogen wij vanuit onze rol als bemiddelaar de locatie ondersteunen met roosteruitdagingen. Dit hadden we vier jaar geleden toen we 1 op 1 diensten draaide daar niet gedacht! Dit is zo'n locatie die altijd blijft plakken. Als men vraagt op wat voor plekken je allemaal terecht komt is dit één van zo'n locatie die altijd naar boven komt om te vertellen. Een woonvorm op een terrein van een kerk met een prachtige tuin en vrijheid om de woonvorm, in een mooi dorp met allemaal karakteristieke woningen. We zijn er trots op dat we met deze stichting mogen gaan samenwerken en dat zij ons het vertrouwen geven. Waar nodig springen we zelf ook bij.Vervolgens sta je in de avond nog even in de tuin en worden we gebeld door een grote stichting in Zwolle dat zij ook graag willen samenwerken. Kost ons wel taart voor de hele afdeling, dat dan weer wel. Deze samenwerking kwam er niet zo maar, want met de recruiter van deze organisatie hebben we al sinds de start van ons bureau goed contact (vandaar de taart). We zoeken kosteloos mee in het vinden van mensen die bij deze stichting in loondienst zouden willen, dit had in het verleden al tot een mogelijke kandidaat geresulteerd. Dit blijven we uiteraard doen, dit doen we voor alle stichtingen waar we mee samenwerken.En zo werken we opeens met 6 stichtingen samen. Het is druk, we zijn een jong bedrijf en we kunnen niet altijd leveren, maar dat is op dit hoe de markt in elkaar steekt. De vraag lijkt groter dan het aanbod op dit moment en dat maakt dat je soms flexibel en creatief moet zijn in het wegzetten en plannen van de diensten en niet de illusie moet hebben dat je als bureau alle diensten kan oplossen. Vandaar dat we ook vaak in contact zijn met andere bureaus en hen samenbrengen met stichtingen waar wij al mee samenwerken. Het draait namelijk niet om dienstjes invullen, maar om ervoor te zorgen dat de cliënt een goede dag heeft en het team ontzorgt is. Vooralsnog brengen we de juiste zzp'er samen met de juiste opdracht.We zijn voortdurend opzoek naar nieuwe zorgtoppers, we komen graag met je in contact!

Lees meer »

Rond de zomer pas druk?

Toen we begonnen met ons bureau hadden we voor ogen dat we het rond de zomer druk zouden krijgen, we hadden de verwachting de aankomende maanden rustig te kunnen gaan starten: het tegendeel bewees zich. Want het blijkt maar weer dat het in de zorg nooit stil staat!We zetten tot op heden zelfstandige zorgtoppers in op meerdere plekken in Groningen, Assen en onze eigen woonplaats. We zijn trots op de zelfstandigen die we voor handen hebben; trots op hun flexibiliteit en de bereidheid om lange afstanden te reizen (lees: soms meer dan 2 uur rijden voor een dienst).Zo werden we gebeld met de vraag of we inzet konden regelen voor een crisissituatie op een werkplek en bij een cliënt die ons niet onbekend was: een werkplek waar wij zelf met regelmaat en veel plezier hebben gewerkt. Er was direct externe ondersteuning nodig. En dat kwam er! Van 4 april t/m 14 mei hebben we 24 uur per dag externe inzet kunnen realiseren. Dit zijn meer dan 120 diensten! Een groep van vaste zelfstandige professionals met ruime ervaring in crisissituaties helpt deze cliënt weer toe te werken naar persoonlijk herstel, met 24-uur per dag toezicht en nabijheid.Aankomende week hebben we een oriënterend gesprek gepland staan met een mogelijke nieuwe samenwerking in Drenthe!#zzper #bemiddeling #ggz #gehandicaptenzorg #zorgprofessional

Lees meer »

Een maand onderweg!

Nu we een maand onderweg zijn geeft ons dat de vrijheid om te vertellen hoe het ervoor staat. We nemen jullie graag mee in onze ontwikkelingen!We werken nu samen met een grote organisatie in Groningen. Door het leveren van een zzp’er op zeer korte termijn hebben ze ons het vertrouwen gegeven om te mogen bemiddelen voor meer opdrachten. Sindsdien leveren we zzp’ers voor meerdere locaties binnen deze stichting. En op sommige dagen werken we er zelf ook. Hier zijn we erg dankbaar voor!Sinds afgelopen week hebben we ook een overeenkomst mogen afsluiten met een stichting in Ommen, ook hier zijn we ontzettend blij mee en trots dat we wat voor hen mogen betekenen!Ook is de groei voor wat betreft de aanmeldingen van zzp’ers enorm gestegen. We krijgen dagelijks aanmeldingen binnen. Dit kost veel energie en tijd, want we leren ze graag eerst een beetje kennen. Allemaal zzp’ers met een verschillende achtergrond, cultuur en vanuit onze werkwijze zijn of haar eigen uurtarief en aanvullende voorwaarden. Blijkbaar spreekt onze werkwijze de zzp’er erg aan!Met in bijzonder onze dank aan Salih Bozkurt, Ageeth Bennink, Esther Wolting, Daniel Klein Poelhuis, Vincent Betsman, fabrizio fisicaro, Tom Laarveld en Farzad Farhadian. Niet alleen voor de inzet van dienstoplossingen, maar ook voor het vertrouwen en de interesse in ons bedrijf.We werken samen met Duore. Binnen deze stichting mogen wij onszelf en de mogelijkheden voor wat betreft opdrachten kenbaar maken. Daarnaast vertellen wij binnen onze groep zzp’ers over Duore . Dit zorgt vaak voor verassende reacties en aanmeldingen, want hun werkwijze is uniek. Bedankt Alex Kingma voor deze mogelijkheid!Tot slot onze dank voor Frans Homminga. Ondanks dat we in grote lijnen hetzelfde doen ervaren we geen concurrentie. We bellen, delen ervaringen uit en werken wellicht in de toekomst samen. Maar eerst een keer lunchen! 😄#zzper #zzpbemiddeling #gehandicaptenzorg #ggz #jeugdzorg #volwassenenzorg

Lees meer »